หน้า

1

 2

3

4  
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา2558
ร่วมแสงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่3

งาน Open house & Opoc @ โรงเรียนพระกุมารอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธาน

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
วันแห่งความชื่นชมยินดี^_^ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ วันที่ 4 มี.ค.59


Powered by AIWEB