ประมวลภาพกิจกรรม
 
 หน้า>> 1 2
 

English Chinese Camp
2016
 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
 
กิจกรรมวันแม่
ปีการศึกษา 2559
 
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรีย
ประจำปี2559
 
พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2559
 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
         
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา2558
   
     


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB