ประมวลภาพกิจกรรม

25 ธ.ค.56
ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเขียว
  20 ธ.ค.56  เสกถ้ำเสกดาว
เนื่องในวันคริสต์มาส
  05 ธ.ค.56
ตรวจฟันระดับอนุบาล
   
   
04 ธ.ค.56  พิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  25 พ.ย.56
ตรวจฟันระดับประถม
  24 พ.ย.56 พิธีบวชสังฆานุกร
และปิดปีแห่งความเชื่อ
ณ วัดนาคำ
         
   
21 พ.ย.56
ประชุมภาคี 4ฝ่าย
  14 พ.ย.56 พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2556   7-8 พ.ย.56
กีฬาสีภายในโรงเรียน
     

 
 
 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB