ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


หน้า

 1

 2

3

 
 
 โครงการทัศนศึกษาปฐมวัย 
    
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 คณะครูและนักเรียนปฐมวัยได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่วัดต่างๆในตัวเมืองอุบลราชธานี ทางโรงเรียนได้ส่งนางรำไปรวมขบวนกว่า 80 คน
 
     
 
นักเรียนเข้ารับรางวัลการแข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี้
      วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระกุมารอุบล ได้เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 Science Show และรางวัลชมเชยการพูดสุนทรพจน์

 
 
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  "ลูกคนนี้รักคุณแม่สุดหัวใจ"
        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2558  นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประทานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ
 
 
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
  ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 ทางโรงเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา โดยงานนี้ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดอุบลเลยก็ว่าได้

 
โครงการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
   เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานการทำเที่ยนพรรษาที่วัดต่างๆในตัวเมืองอุบลราชธานี

 
กิจกรรมการมอบตำแหน่งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ได้มีการมอบตำแหน่งแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียน


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB