ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


หน้า

 1

 2

3

 
 
 
 กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชน สพป.อุบลราชธานี เขต1

  

 
 การประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/2558
 

 
 
 
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 

 
 
กิจกรรมการไห้วครู "วันทาบูชาครู  กตัญญูกตเลที


 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB