ข่าวกิจกรรม

 
หน้า

1

 2

3

4  
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา2558
ร่วมแสงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่3

งาน Open house & Opoc @ โรงเรียนพระกุมารอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธาน

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
วันแห่งความชื่นชมยินดี^_^ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ วันที่ 4 มี.ค.59


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB